Releen haku

Twitter
Delcon: 
I have 10 new followers from Spain, and more last week. See https://t.co/bTyoqR515o https://t.co/aV9U9Ae5or
Delcon: 
I have 11 new followers from UK., and more last week. See https://t.co/bTyoqR515o https://t.co/FknMK6SBYu

Säästä rahaa

Koska rele on pieni komponentti, sen merkitystä ylläpitokustannuksissa ei monesti arvioida. Huomioitaessa järjestelmän elinkaari ja sen huolto- ja korjauskustannukset sekä mahdolliset tuotantotappiot jokaisen komponentin merkitys korostuu. Silloin pieni rele voi aiheuttaa paljon hintaansa suuremmat kulut.

Mitä releen vaihtaminen oikeasti maksaa?

Esimerkissä joudutaan kutsumaan huolto paikalle tutkimaan toimimatonta järjestelmää. Syyksi todetaan rikkoutunut rele, joka vaihdetaan samalla käyntikerralla.

Kaaviossa olettama on, että asentajan kustannus on 38 €/h ja hän laskuttaa ongelman selvittämisestä ja releen vaihtamisesta 1,5 työtuntia. Perusreleen oletetaan löytyvän tehtaalta. Kaaviossa hintavertailuna käytetään Delcon-releen kohdalla hintaa 40 €/ kpl ja perusreleen hintana 10 €.

Kustannusvaikutukset releen vaihdosta  huomioiden tuotantokatkon kustannukset (pdf).