Releen haku

Twitter
Delcon: 
I have 10 new followers from Spain, and more last week. See https://t.co/bTyoqR515o https://t.co/aV9U9Ae5or
Delcon: 
I have 11 new followers from UK., and more last week. See https://t.co/bTyoqR515o https://t.co/FknMK6SBYu

SL-releet: DC-ohjaus, DC-kuorma

Tuotenimi Sovellus Ohjausjännite Kuormajännite Maks. virta
SLO 5CR Resistiiviset kuormat 5 VDC 0...60 VDC 3 A
SLO 5CRA Induktiiviset kuormat 5 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 5CRX Resistiiviset kuormat 5 VDC 0...24 VDC 10 A
SLO 5CRXSN Resistiiviset kuormat, DIN-kiskokiinnitys 5 VDC 0...24 VDC 10 A
SLI 12CR Rajakytkimet 12 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 12CRI Avautuva toiminta 12 VDC 0...60 VDC 100 mA
SLO 12CR Resistiiviset kuormat 12 VDC 0...60 VDC 3 A
SLO 12CRA Induktiiviset kuormat 12 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 12CRA4 Induktiiviset kuormat 12 VDC 0...250 VDC 4 A
SLO 12CRX Resistiiviset kuormat 12 VDC 0...24 VDC 10 A
SLO 12CRXSN Resistiiviset kuormat, DIN-kiskokiinnitys 12 VDC 0...24 VDC 10 A
SLI 24CR Rajakytkimet 24 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 24CRF Nopea kytkentä 24 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 24CRI Avautuva toiminta 24 VDC 0...60 VDC 100 mA
SLI 24CRL Suurempi tulovirta 24 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLO 24CL Pieni tulovirta 24 VDC 0...60 VDC 3 A
SLO 24COA Vaihtokosketinrele 24 VDC 0...250 VDC 0,8 A
SLO 24CR Resistiiviset kuormat 24 VDC 0...60 VDC 3 A
SLO 24CRA Induktiiviset kuormat 24 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 24CRAI Avautuva toiminto, Induktiiviset kuormat 24 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 24CRAI7 Avautuva toiminto, Resistiiviset kuormat 24 VDC 0...60 VDC 7 A
SLO 24CRA4 Induktiiviset kuormat 24 VDC 0...250 VDC 4 A
SLO 24CRAA4 Korkeiden DC-jännitteiden kytkentä 24 VDC 0...350 VDC 4 A
SLO 24CRX Resistiiviset kuormat 24 VDC 0...24 VDC 10 A
SLO 24CRXSN Resistiiviset kuormat, DIN-kiskokiinnitys 24 VDC 0...24 VDC 10 A
SLO 37CH Resistiiviset ja induktiiviset kuormat. Laaja tulojännitealue 24...37VDC akkukäyttöä varten (esim. junat) 24...37 VDC 0...110 VDC 4 A
SLI 48CR Rajakytkimet 48 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 48CRI Avautuva toiminta 48 VDC 0...60 VDC 100 mA
SLO 48CRA Induktiiviset kuormat 48 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 48CRA4 Induktiiviset kuormat 48 VDC 0...250 VDC 4 A
SLO 48CRX Resistiiviset kuormat 48 VDC 0...24 VDC 10 A
SLO 48CRXSN Resistiiviset kuormat, DIN-kiskokiinnitys 48 VDC 0...24 VDC 10 A
SLO 120CRA Induktiiviset kuormat 120 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 120CRA4 Induktiiviset kuormat 120 VDC 0...250 VDC 4 A
SLI 125CH Tulo suojattu transienteilta 125 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 125CR Rajakytkimet 125 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 125CRI Avautuva toiminta 125 VDC 0...60 VDC 100 mA
SLO 220CRA Induktiiviset kuormat 220 VDC 0...250 VDC 1,8 A
SLO 220CRA4 Induktiiviset kuormat 220 VDC 0...250 VDC 4 A
SLI 250CH Tulo suojattu transienteilta 220...250 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 250CR Rajakytkimet 220...250 VDC 0...60 VDC 50 mA
SLI 250CRI Avautuva toiminta 220...250 VDC 0...60 VDC 100 mA